Nguồn nhân lực:

Tính đến ngày 31/12/2010, Công ty gồm có:

Về số lượng CBCNV của Công ty:  Tổng số:   152 người.


Chia ra:

 • Cán bộ quản lý gián tiếp, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kinh doanh: 52 người
 • Công nhân sản xuất: 100 người


Về trình độ học vấn và tay nghề:

 • Số cán bộ có trình độ trên Đại học: 02 người (01 Tiến sĩ + 01 Thạc sĩ)
 • Số  cán bộ có  trình độ Đại học:  22 người
 • Số cán bộ có  trình độ Trung cấp: 18 người
 • Số còn lại là công nhân có tay nghề từ bậc 2 đến bậc 7. 


Cơ cấu tổ chức:

Cơ  cấu tổ chức của Công ty theo kiểu trực tuyến và chức năng, bao gồm: 

 1. Chủ tịch hội đồng quản trị: Tiến sĩ Trần Anh Hào
 2. Trưởng ban kiểm soát: Cử nhân Nguyễn Hữu Thành
 3. Tổng Giám đốc: Tiến sĩ Vũ Xuân Long
 4. Phó Tổng Giám đốc: Cử nhân Nguyễn Đăng Phương
 5. Phó Tổng Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Minh Nhật                                                              
 6. Phụ trách Kế toán : Cử nhân Trương Văn Vượng
 7. Phòng chức năng (gồm TCHC, Kỹ thuật, Kiểm soát chất lượng sản phẩm, Nghiên cứu & chuyển giao công nghệ, Kinh Doanh - Thị Trường, Tài chính - Kế toán).
 8. Đội sản xuất (1 & 2) và hai Xưởng (Xưởng Chế biến giống và Xưởng Cơ khí).
 9. Chi nhánh C.ty CP Giống cây trồng Nha Hố tại Tây Nguyên.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1280612
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh